HE | EN | RU
מי אנחנו

.מערכת לניהול כספים לעסקים קטנים ובינוניים "גזברית" תוכננה והוקמה על ידי חב' ויקרא א.ג. פרויקטים בע"מ

החברה הוקמה בשנת 1998 ומנוהלת על ידי מר צבי טורף, כלכלן ויועץ עסקי המוכר על ידי משרד הכלכלה והתעשייה ועל ידי משרד העלייה והקליטה.

חברת ויקרא א.ג. פרויקטים בע"מ מתמחה במתן ייעוץ לעסקים קטנים ובינוניים, כמו כן גם ליזמים מתחילים.
תחומי ייעוץ עיקריים:

ייעוץ ליזמים, עסקים קטנים ובינוניים:

ייעוץ כללי, כולל הערכה ראשונית של רעיונות עסקיים

בדיקת כדאיות כלכלית של רעיון עסקי

ייעוץ בניהול פיננסי וניהול תזרים מזומנים

ייעוץ בהתמודדות מול בנקים

ייעוץ בתמחור

ייעוץ בתחום גבייה מול לקוחות

ניתוח רווחיות העסק

הערכת שווי לעסק לפני רכישתו

ייעוץ בתחום סחר חוץ


הלוואות ומימון לעסקים קטנים ובינוניים:

הכנת תכניות עסקיות לצורך קבלת הלוואות מקרנות מימון שונות או בנקים

ליווי בתהליך קבלת הלוואות מקרנות מימון ובנקים

הכנת תכניות עסקיות לצורך קבלת מימון ממשקיעים פוטנציאליים

 

החברה פעילה במסגרת שני פרויקטים ממשלתיים:

1. יעוץ עסקי לעסקים קטנים ובינוניים המסובסד על ידי משרד הכלכלה והתעשייה – סוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.

2. יעוץ עסקי לעולים ותושבים חוזרים המסובסד על ידי משרד העלייה והקליטה

החברה פעילה בשיתוף פעולה עם משרדו של רו"ח זאב טורף ומשרד ליעוץ מס של מר בוריס טורף.

אתר של החברה: www.vaikra.biz

טל. 054-4594807

מייל: vaikra@barak.net.il


תוכנה לניהול עסק, תוכנה לניהול פיננסי לעסקים קטנים, תוכנה לניהול פיננסי לעסק קטן, תוכנה לניהול כספים לעסק קטן, ניהול כספים, חשבוניות מס ממוחשבת, קבלה ממוחשבת, הצעות מחיר ממוחשבת, חשבון עסקה, ממוחשבת, חשבונית מס און ליין, קבלה און ליין, חשבוניות מס און ליין, קבלות און ליין, תוכנה לניהול תזרים מזומנים, תוכנת תזרים מזומנים, חשבוניות מס דיגיטליות, קבלות דיגיטליות, ניהול חשבון בנק, ניהול התחשבנות עם לקוחות, ניהול ממוחשב לעסק קטן, הנפקת חשבוניות מס, הנפקת קבלות, הנפקת הצעות מחיר, הנפקת חשבונות עסקה, הפקת חשבוניות מס, הפקת קבלות, הפקת הצעות מחיר, הפקת חשבונות עסקה, חשבונית מס עם חתימה אלקטרונית, חשבונית מס עם חתימה דיגיטלית, קבלה עם חתימה אלקטרונית, קבלה עם חתימה דיגיטלית, חשבוניות מס עם חתימה אלקטרונית, חשבוניות מס עם חתימה דיגיטלית, קבלות עם חתימה אלקטרונית, קבלות עם חתימה דיגיטלית, ניהול מלאי, ניהול מחסן.

עקב כשל בשרת, עליך להזין מחדש את התמונות הבאות: לוגו, חתימה, תמונות בקטלוג. אנו מתנצלים על אי הנוחות.