HE | EN | RU
מחירים

מחירון שימוש במערכת:

  • עצמאי - עוסק פטור              – 100 ₪ + מע"מ לשנה
  • עמותה                               – 200 ₪ + מע"מ לשנה
  • עצמאי – עוסק מורשה           – 300 ₪ + מע"מ לשנה
  • חברה                                 – 400 ₪ + מע"מ לשנה

משתמש חדש מקבל חודש ניסיון חינם לאחר ההרשמה למערכת.

לקוחות חברת ויקרא א.ג. פרויקטים בע"מ, שקבלו שירותיה בבניית תכניות עסקיות, כולל שירותים במסגרת פרויקטים של משרד הכלכלה והתעשייה ומשרד העלייה והקליטה, זכאים להטבה מיוחדת של שימוש חינם במערכת ל-6 חודשים לאחר ההרשמה למערכת.

לקוחתם של משרדי יועץ מס ורו"ח לפי הרשימה זכאים להטבה מיוחדת של שימוש חינם במערכת ל-3 חודשים לאחר ההרשמה למערכת:

  • משרד רו"ח של מר זאב טורף
  • משרד ייעוץ מס של מר בוריס טורף

לצורך קבלת ההטבה, לאחר הרשמה במערכת, נא לשלוח לנו הודעה בדואר אלקטרוני vaikra@barak.net.il או באמצעות תפריט "צור קשר" באתר, עם ציון שם שלכם ושם של משרד שהמליץ על "גזברית".

כל ההטבות הנ"ל הן חד פעמיות.

מבצע "חבר מביא חבר":

עבור כל משתמש חדש שיתחבר למערכת "גזברית" לפי המלצתכם והמשיך להשתמש בה אחרי החודש הראשון, אתם תקבלו חודש נוסף של שימוש במערכת ללא תשלום.

כדי לנצל את זכאות הזאת, אתם צריכים לשלוח לנו באמצעות דואר אלקטרוני vaikra@barak.net.il  או באמצעות תפריט צור קשר באתר, את שמו של המשתמש או שם המלא של העסק שלפי המלצתכם נרשמו לשימוש במערכת. לאחר סיום החודש הראשון של שימוש במערכת על ידי המשתמש החדש, ולאחר שהוא ישלם עבור המשך שימוש במערכת, אתם תקבלו הודעה על קבלת ההטבה.

המחירון לא כולל הנפקת מסמכים עבור אתרי אינטרנט באופן אוטומטי.

תוכנה לניהול עסק, תוכנה לניהול פיננסי לעסקים קטנים, תוכנה לניהול פיננסי לעסק קטן, תוכנה לניהול כספים לעסק קטן, ניהול כספים, חשבוניות מס ממוחשבת, קבלה ממוחשבת, הצעות מחיר ממוחשבת, חשבון עסקה, ממוחשבת, חשבונית מס און ליין, קבלה און ליין, חשבוניות מס און ליין, קבלות און ליין, תוכנה לניהול תזרים מזומנים, תוכנת תזרים מזומנים, חשבוניות מס דיגיטליות, קבלות דיגיטליות, ניהול חשבון בנק, ניהול התחשבנות עם לקוחות, ניהול ממוחשב לעסק קטן, הנפקת חשבוניות מס, הנפקת קבלות, הנפקת הצעות מחיר, הנפקת חשבונות עסקה, הפקת חשבוניות מס, הפקת קבלות, הפקת הצעות מחיר, הפקת חשבונות עסקה, חשבונית מס עם חתימה אלקטרונית, חשבונית מס עם חתימה דיגיטלית, קבלה עם חתימה אלקטרונית, קבלה עם חתימה דיגיטלית, חשבוניות מס עם חתימה אלקטרונית, חשבוניות מס עם חתימה דיגיטלית, קבלות עם חתימה אלקטרונית, קבלות עם חתימה דיגיטלית, ניהול מלאי, ניהול מחסן.

עקב כשל בשרת, עליך להזין מחדש את התמונות הבאות: לוגו, חתימה, תמונות בקטלוג. אנו מתנצלים על אי הנוחות.