תנאי שימוש

                                            תקנון לשימוש באתר גזברית

מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

 1. אתר האינטרנט "גזברית" (להלן "האתר") הנו אתר אינטרנט הנותן אפשרות לעסקים לנהל את הכספים שלהם. בעלי האתר הינם חברת ויקרא א.ג. פרויקטים בע"מ (להלן: “הבעלים” ו/או “הנהלת האתר”).
 2. פעולות באתר כוללות שימוש במערכת ממוחשבת לניהול תזרים מזומנים של העסק, התחשבנות עם לקוחות, הדפסת הצעות מחיר, חשבונות עסקה, חשבוניות מס וקבלות.
 3. הנהלת האתר רשאית לפתח, לשנות ולשפר את רשימת השירותים המוצעים על ידי האתר ללא הסכמתו של משתמשי האתר.
 4. ההרשמה כמנוי מיועדת לבעלי עסקים שונים ולקוחות פרטיים המעוניינים בניהול כספים בעזרת מערכת גזברית.
 5. כל פעילות בתחום הנפקת חשבוניות מס מתאימה לדרישות של ניהול פנקסי חשבונות של רשות המיסים.
 6. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
 7. הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
 8. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי השימוש.
 9. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
 10. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.  הנהלת האתר לא תהא אחראית ולא תשע באחריות לפעילות בלתי חוקית שתעשה על ידי משתמש באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 11. השימוש באתר מותרת לאחר הרשמה כמשתמש ולאחר ביצוע תשלום.
 12. האתר נוקט באמצעי זהירות מתקדמים ביותר על מנת לאפשר רכישה בטוחה ועל מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL. הנהלת האתר עושה מאמצים רבים ומשקיעה משאבים על מנת למנוע חדירה ולסכל פגיעה בפרטיות הגולשים. עם זאת, לא ניתן לשלול אפשרות של חדירה. משום כך, כל גולש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה/ דרישה/ תביעה עקב פגיעות או שיבושים שינבעו מחדירה שכזאת.
 13.  במקרים שאינם בשליטתה של הנהלת האתר ו/או הנובעים מכוח עליון, הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק מסוג שהוא, עקיף או ישיר, אשר יגרם לגולש.
 14. הנהלת האתר מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות אשר יעבירו הגולשים לאתר, אלא לצורכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.
 15. הנהלת האתר מחויבת למסור מידע מלא על המשתמשים באתר ועל המסמכים שנוצרו על-ידם לרשויות המס, לפי בקשתם, ללא הסכמת המשתמשים, בהתאם לדין הישראלי.
 16. תקופת השימוש החופשי באתר ללא כל התחייבות מצד המשתמש היא חודש ממועד הרישום הראשוני באתר.
 17. להנהלת האתר יש זכות להעניק למשתמשים את תקופה נוספת לשימוש חופשי באופן חד-צדדי לפי שיקול דעתה.
 18. תקופת שימוש באתר – שנה לאחר סיום התקופה של שימוש ללא תשלום או תקופה שעבורו בוצע שלום. המשתמש יהיה חייב לחדש את המנוי דרך ביצוע תשלום עבור תקופה חדשה.
 19. במקרה של תשלום בעיכוב של לא יותר מ-6 חודשים, המנוי נחשב תקף כל הזמן הזה והתשלום כולל את תקופת עיכוב התשלום. אם עיכוב היה יותר מ-6 חודשיים, המנוי יחודש מיום התשלום.
 20. הלקוח זכאי לקבלת החזר כספי לפי חוק הגנת הצרכן.
 21. הנהלת האתר רשאית לגבות מלקוח דמי ביטול על סך 20 שקלים חדשים + עלויות גביה וסליקת כרטיסי אשראי.
 22. אין לרשום אדם (עסק) אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.
 23. הרישום באתר הוא לשימוש עסקי והמשתמש רשאי להעביר זכות לשימוש באתר לכל איש אחר לבחירתו.  הנהלת האתר אינה אחראית במקרה זה על תוצאות שימוש של גורם שלישי במערכת.
 24. הנך אחראי באופן בלעדי על נכונות המידע שאתה מעביר למערכת. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים על ידי המנוי לאתר.
 25. הנך מצהיר כי ידוע לך שהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את המנויים הנרשמים לאתר.
 26. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
 27. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות ישירה או עקיפה על ההשפעה של השימוש במערכת "גזברית" על פעילות העסקית של משתמש המערכת. משתמש האתר מאשר את מלוא האחריות לשימוש את במערכת ועל השפעתה על הפעילות העסקית שלו.
 28. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר.
 29. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.
 30. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.  הנהלת האתר לא אחראית על תכנים של אתרים שכירויים שלהם נמצאם באתר מערכת גזברית.
 31. על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.
 32. ניתן לצפות ברוב דפי האתר גם בשפה הרוסית ואנגלית. התרגום נעשה לנוחות בלבד. בכל מקרה של סתירה בין התרגום לבין הנוסח בעברית – הנוסח בעברית יגבר