HE | EN | RU
1

השדות המסומנים ב- * הינם חובה

פרטיים אישיים
חייב להתאים
חייב להתאים
חייב להתאים
מלא באותיות לטיניות
מלא באותיות לטיניות

אם אתם משתמשים בשירותי הדואר האלקטרוני Yahoo, נא לשים לב שיש בעיה שלא קשורה למערכת שלנו עם שליחת מיילים משירות הזה לשירות הדואר אלקטרוני Gmail. לכן, אנו ממליצים לבחור בכל כתובת הדוא"ל אחר לשימוש במערכת שלנו.

1
2
פרטי חשבון בנק

חובה להזין לפחות פרטי חשבון בנק אחד (ניתן לא אמתי).

אם יש לכם מספר חשבונות בנק, אחד מהם חייב להיבחר כחשבון ראשי. לחשבון הזה יעבור כל מידע ממסמכים.

אם קיים רק חשבון אחד - הוא יבחר באופן אוטומטי כחשבון ראשי.

נא לציין יתרת חשבון בנק, לפי יתרה בחשבון הבנק נכון ליום הרשמה במערכת גזברית.

1
2
3
פרטי חשבוניות והגדרות מס

מספרים התחלתיים של מסמכים

מספר מסמך צריך לציין כדלקמן:
- עבור עסקים חדשים - 0 כברירת המחדל
- עבור עסקים קיימים – נא לציין את המספר המסמך האחרון שהונפק לפני רשום במערכת גזברית
נתוני גובה תשלום מקדמות מס הכנסה (מס רווחים) ואת התדירות של תשלום מס זה, ומע"מ נא לציין על פי נתונים של הנהלת החשבונות שלכם. נתונים אלה תמיד אפשר לעריך ולשנות בעתיד.
חזור
המשך
הרשמה

הוסף לוגו של חברה

גרור את הלוגו

תוכנה לניהול עסק, תוכנה לניהול פיננסי לעסקים קטנים, תוכנה לניהול פיננסי לעסק קטן, תוכנה לניהול כספים לעסק קטן, ניהול כספים, חשבוניות מס ממוחשבת, קבלה ממוחשבת, הצעות מחיר ממוחשבת, חשבון עסקה, ממוחשבת, חשבונית מס און ליין, קבלה און ליין, חשבוניות מס און ליין, קבלות און ליין, תוכנה לניהול תזרים מזומנים, תוכנת תזרים מזומנים, חשבוניות מס דיגיטליות, קבלות דיגיטליות, ניהול חשבון בנק, ניהול התחשבנות עם לקוחות, ניהול ממוחשב לעסק קטן, הנפקת חשבוניות מס, הנפקת קבלות, הנפקת הצעות מחיר, הנפקת חשבונות עסקה, הפקת חשבוניות מס, הפקת קבלות, הפקת הצעות מחיר, הפקת חשבונות עסקה, חשבונית מס עם חתימה אלקטרונית, חשבונית מס עם חתימה דיגיטלית, קבלה עם חתימה אלקטרונית, קבלה עם חתימה דיגיטלית, חשבוניות מס עם חתימה אלקטרונית, חשבוניות מס עם חתימה דיגיטלית, קבלות עם חתימה אלקטרונית, קבלות עם חתימה דיגיטלית, ניהול מלאי, ניהול מחסן.

עקב כשל בשרת, עליך להזין מחדש את התמונות הבאות: לוגו, חתימה, תמונות בקטלוג. אנו מתנצלים על אי הנוחות.