הרשמה
1
2
3
הוסף לוגו של חברה
הגדרות חשבון
שם
שם משפחה
Email
אם אתם משתמשים בשירותי הדואר האלקטרוני Yahoo, נא לשים לב שיש בעיה שלא קשורה למערכת שלנו עם שליחת מיילים משירות הזה לשירות הדואר אלקטרוני Gmail. לכן, אנו ממליצים לבחור בכל כתובת הדוא"ל אחר לשימוש במערכת שלנו.
OK
אישור
חייב להתאים
סיסמה
אישור
6-8 תווים כולל אותיות חייב להתאים
הגדרות פרופיל
סוג של עוסק
רשום במע"מ
מספר עסק
אישור
חייב להתאים
שם עסק
שם עסק
מלא באותיות לטיניות (אופציונאלי)
פרטי התקשרות
כתובת
כתובת
מלא באותיות לטיניות (אופציונאלי)
מיקוד
אופציונאלי
פקס
אופציונאלי
טלפון
הוסף חתימת עסק
הוסף חתימת עסק
1
2
3
הוסף לוגו של חברה
פרטי חשבון בנק

חובה להזין לפחות פרטי חשבון בנק אחד (ניתן לא אמתי).

אם יש לכם מספר חשבונות בנק, אחד מהם חייב להיבחר כחשבון ראשי. לחשבון הזה יעבור כל מידע ממסמכים.

אם קיים רק חשבון אחד - הוא יבחר באופן אוטומטי כחשבון ראשי.

נא לציין יתרת חשבון בנק, לפי יתרה בחשבון הבנק נכון ליום הרשמה במערכת גזברית.

OK
בחירת בנק
מספר סניף
נדרש לפחות חשבון בנק אחד
OK
מס' חשבון
מצב יתרה
מסגרת אשראי
1
2
3
הוסף לוגו של חברה
פרטי חשבוניות והגדרות מס
הצעת מחיר
מספר מסמך צריך לציין כדלקמן:
- עבור עסקים חדשים - 0 כברירת המחדל
- עבור עסקים קיימים – נא לציין את המספר המסמך האחרון שהונפק לפני רשום במערכת גזברית
OK
הזמנה
מספר מסמך צריך לציין כדלקמן:
- עבור עסקים חדשים - 0 כברירת המחדל
- עבור עסקים קיימים – נא לציין את המספר המסמך האחרון שהונפק לפני רשום במערכת גזברית
OK
תעודת משלוח
מספר מסמך צריך לציין כדלקמן:
- עבור עסקים חדשים - 0 כברירת המחדל
- עבור עסקים קיימים – נא לציין את המספר המסמך האחרון שהונפק לפני רשום במערכת גזברית
OK
חשבון עסקה
מספר מסמך צריך לציין כדלקמן:
- עבור עסקים חדשים - 0 כברירת המחדל
- עבור עסקים קיימים – נא לציין את המספר המסמך האחרון שהונפק לפני רשום במערכת גזברית
OK
חשבונית מס
מספר מסמך צריך לציין כדלקמן:
- עבור עסקים חדשים - 0 כברירת המחדל
- עבור עסקים קיימים – נא לציין את המספר המסמך האחרון שהונפק לפני רשום במערכת גזברית
OK
קבלה
מספר מסמך צריך לציין כדלקמן:
- עבור עסקים חדשים - 0 כברירת המחדל
- עבור עסקים קיימים – נא לציין את המספר המסמך האחרון שהונפק לפני רשום במערכת גזברית
OK
חשבונית מס-קבלה
מספר מסמך צריך לציין כדלקמן:
- עבור עסקים חדשים - 0 כברירת המחדל
- עבור עסקים קיימים – נא לציין את המספר המסמך האחרון שהונפק לפני רשום במערכת גזברית
OK
גובה מקדמות מס הכנסה (%)
נתוני גובה תשלום מקדמות מס הכנסה (מס רווחים) ואת התדירות של תשלום מס זה, ומע"מ נא לציין על פי נתונים של הנהלת החשבונות שלכם. נתונים אלה תמיד אפשר לעריך ולשנות בעתיד.
OK
תקופת תשלום מקדמות מס הכנסה
נתוני גובה תשלום מקדמות מס הכנסה (מס רווחים) ואת התדירות של תשלום מס זה, ומע"מ נא לציין על פי נתונים של הנהלת החשבונות שלכם. נתונים אלה תמיד אפשר לעריך ולשנות בעתיד.
OK
תקופת מע"מ
נתוני גובה תשלום מקדמות מס הכנסה (מס רווחים) ואת התדירות של תשלום מס זה, ומע"מ נא לציין על פי נתונים של הנהלת החשבונות שלכם. נתונים אלה תמיד אפשר לעריך ולשנות בעתיד.
OK